Thứ năm , ngày 19/1/2017 9:23:21
  Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Tân An - Long An
  Tin nhà Trường

  CẬP NHẬT THÔNG TIN HỌC SINH VÀ ĐĂNG KÝ CHỌN BAN NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

  mẫu đăng ký phân ban lớp 10 năm học 2020-2021

  Áo dụng ngày 27/4/2020.

  hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19

  Về việc hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19

  DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KHẢO SÁT TIẾNG ANH HỆ 10 NĂM- PHÒNG KHẢO SÁT SỐ 3

  DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KHẢO SÁT TIẾNG ANH HỆ 10 NĂM- PHÒNG KHẢO SÁT SỐ 2

  DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KHẢO SÁT TIẾNG ANH HỆ 10 NĂM-PHÒNG KHẢO SÁT SỐ 1

  Danh sách giáo viên tham dự các lớp tập huấn hè 2018