Thứ năm , ngày 19/1/2017 9:23:21
  Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Tân An - Long An
  TIN NỔI BẬT
  Cập nhật : 16/03/2020         Lượt xem : 623
  KẾ HOẠCH
  hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
  TRƯỜNG THPT TÂN AN
   
  Số:     /KH-THPT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
  Tân An, ngày 14 tháng 3 năm 2020
   
   
  KẾ HOẠCH
  Về việc hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà
  trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19
   
       Thực hiện văn bản số 1254/UBND-VHXH ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;
       Thực hiện công văn 284/SGDDT-HCQT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc thực hiện dạy và học qua mạng trên hệ thống thông tin của ngành giáo dục Log An (longan.edu.vn);
       Thực hiện công văn 345/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện việc dạy và học trực tuyến;
       Thực hiện thông báo số 714/TB-SGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc cho trẻ em học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
       Trường THPT Tân An hướng dẫn học sinh tự ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học (từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 21/3/2020) như sau:
  1. Học sinh tự ôn tập, đọc sách, tự học các nội dung bài học thực hiện theo phân phối chương trình học của nhà trường.
  MÔN TOÁN
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  - Bài tập góc - khoảng cách.
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Giải tích: 11A: Câu hỏi trắc nghiệm chương III dãy số.
  2. Giải tích: 11A: Bài tập giới hạn dãy số- giới hạn hàm số.
   
  3. Bài tập trắc nghiệm hình học.
   
  4. Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  * Giải tích 12A-B: 20 câu trắc nghiệm ứng dụng tích phân.
   
  * Hình học 12B: Hệ tọa độ và mặt cầu.
   
  * Hình học 12B: Bài tập trắc nghiệm phương trình mặt phẳng.
   
  Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN NGỮ VĂN
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Kỹ năng làm bài nghị luận văn học. Ôn tập dạng đề: Nghị luận về một số ý kiến bàn về văn học lớp 11. Ôn tập dạng đề: Nghị luận về một số ý kiến bàn về văn học lớp 11.
  MÔN TIẾNG ANH (hệ 7 năm)
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Thực hành:
  • “-ed” ending
  • Conditionals
  Thực hành:
  • Defining & non-defining relative clauses
  • Relative clauses with prepositions
  Thực hành:
  Double comparison
  MÔN TIẾNG ANH (hệ 10 năm)
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Thực hành:
  • Articles
  • Comparisons
  Thực hành:
  • Present perfect
  • Present perfect continuous
  Thực hành:
  Reported speech
  MÔN VẬT LÝ
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Khối 10NC.
  - Định luật bảo toàn cơ năng.
  - Định luật bảo toàn năng lượng.
  2. Khối 10CB.
  - Định luật bảo toàn cơ năng.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
  1. Khối 11NC.
  - Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
  - Lực Lorenxơ.
  2. Khối 11CB.
  - Từ trường.
  - Lực từ.
  - Lực Lorenxơ.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 12NC.
  - Công thức Anhxtanh.
  - Electron quang điện chuyển động trong từ trường và điện trường.
  - Quang phổ hiđrô
  2. Khối 12CB.
  - Giao thoa với ánh sáng đơn sắc, 2 ánh sáng đơn sắc.
  - Giao thoa với ánh sáng  trắng.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN HÓA HỌC
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Khối 10A:
  - Ôn tập chương 5.
  - Ôn tập O2, O3, H2O2.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  2. Khối 10B:
  - Ôn tập chương 5.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 11A:
  - Ôn tập đại cương kim loại.
  - Ôn tập hidrocacbon no.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  2. Khối Khối 11B:
  - Ôn tập ankan, anken.
  - Ôn tập anken, ankađien.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 12A:
  - Luyện tập Fe, hợp chất Fe, hợp kim Fe.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  2. Khối 12B:
  - Ôn tập kim loại IA, IIA, nhôm.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN SINH HỌC
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Khối 10A-B: 30 câu trắc nghiệm ôn tập.
   
  * Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Khối 11A-B: 30 câu trắc nghiệm ôn tập.
   
  * Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Khối 12A-B: 30 câu trắc nghiệm ôn tập.
   
  * Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN LỊCH SỬ
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Tiết 30- Bài 23
  - Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
  2. Tiết 31 - Bài 14
  - Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Tiết 25-26
  - Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ 1858 – trước 1873).
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  Tiết 45-46
  - Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975).
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  MÔN ĐỊA LÝ
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Bài: Ôn tập kiểm tra 1 tiết.
  - Vai trò, đặc điểm công nghiệp.
  - Địa lí các ngành công nghiệp.
  - Đặc điểm một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
  - Các kĩ năng: xử lí bảng số liệu, vẽ biểu đồ cột, đường, tròn, nhận xét.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
  Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài: Ôn tập kiểm tra 1 tiết.
  - Vấn đề phát triển thủy sản, lâm nghiệp.
  - Cơ cấu ngành công nghiệp.
  - Vấn đề phát triển các  ngành công nghiệp trọng điểm.
  - Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
  - HS chú ý rèn luyện các kỹ năng Atlat, xử lí số liệu, biểu đồ, nhận xét.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN GDCD
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Ôn tập
  Nội dung: Bài 10, 11, 12
  * Bài 10:
  - HS hiểu được đạo đức là gì.
  - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật.
  - Hiểu được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
  * Bài 11:
  - HS hiểu được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.
  - Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức có liên quan đến bản thân.
  - Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình, biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và xã hội.
  * Bài 12
  - Hiểu được thế nào là tình yêu, tình yêu chân chính, hơn nhân và gia đình.
  - Giải thích được vì sao phải có thái độ nghiêm túc, tránh các biểu hiện sai lầm trong tình yêu.
  - Tìm hiểu những đặc trưng tốt đẹp và tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.
  - Biết được các chức năng cơ bản của gia đình.
  Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
  - HS hiểu rõ về chính sách dân số và giải quyết việc làm của nước ta từ đó nêu được trách nhiệm của bản thân đối với viêc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
  - Tìm hiểu nội dung quyền phát triển của công dân.
  - HS hiểu được ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN TIN HỌC
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Chương III: Soạn thảo văn bản
  Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Microsoft Word
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
  Bài tập và thực hành số 3: Kiểu mảng một chiều
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Chương III: Hệ CSDL quan hệ
  Bài tập và thực hành số 10:
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  Lưu ý: Trong quá trình tự ôn tập, đọc sách, tự học các nội dung bài học nếu học sinh cần thêm thông tin hoặc tài liệu học tập (bản in nội dung ôn tập, bài tập và hệ thống câu hỏi để học sinh photo) và trao đổi có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn (qua số điện thoại giáo viên chủ nhiệm cung cấp) phòng hành chính.
  2. Học qua mạng:
            Học sinh học tập qua mạng các bài giảng có nội dung chính xác, phong phú từ các trang web của ngành như:
            http://khohoclieu.longan.edu.vn
            https://elearning.moet.edu.vn
  3. Phân công thực hiện:
  Tổ trưởng văn phòng, tổ trưởng chuyên môn các tổ thông tin kế hoạch đến tất cả các thành viên của tổ.
  Giáo viên chủ nhiệm thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh được biết bằng nhiều kên thông tin.
  Sau thời gian ôn tập, tự học trên, tùy theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An nhà trường sẽ có thông báo và hướng dẫn kịp thời đến giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
  Trên đây là kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách và tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học của trường THPT Tân An./.
  Nơi nhận:
  - Sở GDĐT (để báo cáo);
  - Hiệu trưởng, PHT;
  - CTCĐ, BTĐTN (để phối hợp);
  - TTCM, GVCN (để thực hiện);
  - Lưu: VT, PHTCM.
  KT.HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   
   
  (Đã ký) 
   
   
   
  Hồ Tấn Nhi
   
  Tác giả: Hồ Tấn Nhi Nguồn: Kế hoạch