Thứ năm , ngày 19/1/2017 9:23:21
  Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Tân An - Long An
  TIN NỔI BẬT
  Cập nhật : 20/02/2020         Lượt xem : 366
  KẾ HOẠCH
  Về việc hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
  TRƯỜNG THPT TÂN AN
   
  Số: 41 /KH-THPT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
  Tân An, ngày 15 tháng 02 năm 2020
   
   
  KẾ HOẠCH
  Về việc hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà
  trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19

  Thực hiện công văn 284/SGDDT-HCQT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc thực hiện dạy và học qua mạng trên hệ thống thông tin của ngành giáo dục Log An (longan.edu.vn);
  Thực hiện công văn 345/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện việc dạy và học trực tuyến;
  Thực hiện thông báo số 388/TB-SGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên do dịch bệnh Covid-19;
  Trường THPT Tân An hướng dẫn học sinh tự ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học (từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020) như sau:
  1. Học sinh tự ôn tập, đọc sách, tự học các nội dung bài học thực hiện theo phân phối chương trình học của nhà trường (trong tuần 22 đối với khối 10-11, trong tuần 24 đối với khối 12).
   
  MÔN TOÁN
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  * Đại số: 10A+B
  - Luyện tập: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (bài tập cần làm 1a, 1d, 2, 4, 5).
  - Bài 3: Dấu nhị thức bậc nhất (mục I, II).
  Bài mới: Dấu tam thức bậc hai.
  * Hình học:
  Ÿ Khối 10CB: Các hệ thức lượng trong tam giác. (bài tập cần làm 1, 3)
  Ÿ Khối 10NC: Phương trình đường thẳng.
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  * Đại số - Giải tích:
  ŸKhối 11CB: Bài tập giới hạn của dãy số.
  ŸKhối 11NC: Cấp số nhân.
   
   
   
   
   
  * Hình học:
  ŸKhối 11CB: Hai dường thẳng vuông góc.
  ŸKhối 11NC: Ôn tập Quan hệ song song.
   
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  * Giải tích: 12A+B
  Các phương pháp tính tích phân.
   
   
   
   
   
   
  * Hình học:
  ŸKhối 12CB: Phương trình mặt phẳng.
  ŸKhối 12NC: Luyện tập mặt nón (Có trên kho học liệu).
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN NGỮ VĂN
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Tiết 64, 65 (Đọc văn):
  Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm (Kiến thức trọng tâm)
   
  Tiết 66 (Làm văn):
  Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh (Luyện tập).
  Tiết 83, 84, 85 (Đọc văn):
  Vội vàng (Xuân Diệu; Đọc thêm: Tương tư. (Kiến thức trọng tâm, đề luyện tập).
  Tiết 70, 71 (Làm văn):
  Bài viết số 5-Nghị luận văn học (Đề luyện tập).
   
   
  Tiết 72 (Đọc văn):
  Chiếc thuyền ngoài xa (t1) (Tóm tắt tác phẩm).
  MÔN TIẾNG ANH (hệ 7 năm)
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  • U10: Conservation (1)
  • U10: Conservation (2)
  • U10: Conservation (3)
  Bài tập: Word forms + prepositions (Unit 10)
  • Test Yourself C
  • U10: Nature in Danger (1)
  • U10: Nature in Danger (2)
  Bài tập: Review (Unit 9)
  • Thực hành, rèn luyện
  • Kiểm tra 1 tiết
  • U12: Water Sports (1)
  Bài tập: Review (Units 10-11)
  MÔN TIẾNG ANH (hệ 10 năm)
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  • U6: Gender Equality (7)
  • U6: Gender Equality (8)
  Fifteen-minute Test
  • U7: Cultural Diversity (1)
  Bài tập: Passive voice with modals
  • U6: Global Warming (7)
  • U6: Global Warming (8)
  Fifteen-minute Test
  • U7: Further Education (1)
  Bài tập: ______________
  • U7: Artificial Intelligence (4)
  • U7: Artificial Intelligence (5)
  • U7: Artificial Intelligence (6)
  Bài tập: Review (Unit 7)
  MÔN VẬT LÝ
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Khối 10NC.
  - Động lượng.
  - Định luật bảo toàn động lượng.
  2. Khối 10CB.
  - Động lượng.
  - Công và công suất.
  - Động năng.
  - Định lí động năng.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 11NC.
  - Từ trường.
  - Lực từ.
   
  2. Khối 11CB.
  - Từ trường.
  - Lực từ.
  - Lực Lorenxơ.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 12NC.
  -Hiện tượng quang điện.
  - Công thức Anhxtanh.
  2. Khối 12CB.
  - Khoảng vân, vị trí vs, vt.
  - Giao thoa với 2 ánh sáng đơn sắc.
  - Giao thoa với ánh sang trắng.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN HÓA HỌC
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Khối 10A:
  - Luyện tập Halogen.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  2. Khối 10B:
  - Sơ lược hợp chất có oxi của clo.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 11A:
  - Cấu trúc phân tử HCHC.
  - Phản ứng hữu cơ.
  - Luyên tập CTPT HCHC.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  2. Khối Khối 11B:
  - Anken.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 12A:
  - Sắt.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  2. Khối 12B:
  - Luyện tập kim loại IA, IIA.
  - Nhôm và hợp chất.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN SINH HỌC
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Khối 10NC: Lên men lactic.
   
   
  2. Khối 10CB: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.
   
   
  * Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 11NC: Cân bằng nội môi- Thực hành: hoạt động tim ếch.
   
  2. Khối 11CB: Cân bằng nội môi- Thực hành: đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người.
   
  * Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Khối 12NC: Sự phát sinh sự sống- Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất.
  2. Khối 12CB: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh thể.
   
   
  * Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN LỊCH SỬ
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Tiết 24- Bài 17
  - Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỷ X đến thế kỷ XV).
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
  2. Tiết 25 - Bài 18
  - Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X – XV.
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Tiết 22 - 23
  - Bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  Tiết 43
  - Bài 22: nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mĩ xâm lược. Nhân dân miến bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973).
   
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  MÔN ĐỊA LÝ
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
  - Tìm hiểu vai trò, trữ lượng, sản lượng, phân bố của ngành công nghiệp năng lượng.
  - Những đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp điện tử - tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài 9: Nhật Bản
  - Điều kiện tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế.
  - Đặc điểm các ngành và các vùng kinh tế Nhật Bản.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  1. Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản, lâm nghiệp:
  - Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản.
  - Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản.
  -Vai trò của lâm nghiệp, sự phát triển và phân bố lâm nghiệp.
  2. Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:
  - Xác định các vùng nông nghiệp, điều kiện sinh thái, điều kiện kinh tế xã hội và các sản phẩm chuyên môn hóa đặc trưng của các vùng nông nghiệp.
  - So sánh, giải thích sự khác nhau giữa một số vùng nông nghiệp.
  - Tìm hiểu những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN GDCD
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.
  Ôn tập nội dung: Nhân phẩm, danh dự và Hạnh phúc.
  - HS biết được thế nào là nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.                                           
  - Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình; biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân.
  - Tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
  Ôn tập nội dung: Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
  - HS nêu được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
  - Giúp HS hiểu rõ hơn về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ.
  Ôn tập nội dung: Quyền khiếu nại, tố cáo.
   
  - HS hiểu được quyền khiếu nại, tố cáo.
  - Vận dụng quyền này trong thực tế cuộc sống đê bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, cơ quan, tổ chức khi bị xâm phạm.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN TIN HỌC
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  Chương III: Soạn thảo văn bản
  Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Microsoft Word
  *. Củng cố lý thuyết:
  - Cách khởi động và kết thúc phiên làm việc với Word;
  - Các thành phần chính trên màn hình làm việc;
  - Các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản.
  *. Bài tập: Sử dụng phần mềm soạn thảo Word để soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
  Bài tập và thực hành số 3: Kiểu mảng một chiều
   
  *. Củng cố lý thuyết: - Cách khai báo biến mảng;
  - Cách tham chiếu đến phần tử mảng;
  - Cách nhập, xuất mảng.
  *. Bài tập: Khai báo biến mảng, nhập- xuất mảng, tìm các phần tử thỏa điều kiện, một số thao tác xử lý mảng dạng đơn giản.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Chương III: Hệ CSDL quan hệ
  Bài tập và thực hành số 10:
   
  *. Củng cố lý thuyết: - Các đặc trưng của mô hình quan hệ;
  - Các đặc trưng chính của một quan hệ;
  - Khóa, khóa chính, liên kết bảng.
  *. Bài tập: tạo cấu trúc bảng, xác định khóa chính, đặt ràng buộc về dữ liệu, tạo liên kết bảng, thiết kế truy vấn.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  MÔN CÔNG NGHỆ
  KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
  1. Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản
  *Nội dung: Phần I,II,III.
   
  2. Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống
  * Nội dung: Phần I,II.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  BÀI 17: Công nghệ cắt gọt kim loại
  *Nội dung:
  - Biết được bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.
  - Biết được nguyên lý cắt và dao cắt.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
  Bài 21: Thực hành mạch khuyếch đại âm tầng
  *Nội dung:
  - Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạch theo hình vẽ.
  - Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bản vẽ
  Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch điện.
  - Câu hỏi ôn tập (tài liệu đính kèm).
   
   
  Lưu ý: Trong quá trình tự ôn tập, đọc sách, tự học các nội dung bài học nếu học sinh cần thêm thông tin hoặc tài liệu học tập (bản in nội dung ôn tập, bài tập và hệ thống câu hỏi để học sinh photo) và trao đổi có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn (qua số điện thoại giáo viên chủ nhiệm cung cấp) phòng hành chính.

  2. Học qua mạng:
            Học sinh học tập qua mạng các bài giảng có nội dung chính xác, phong phú từ các trang web của ngành như:
            http://khohoclieu.longan.edu.vn
            https://elearning.moet.edu.vn

  3. Phân công thực hiện:
  Tổ trưởng văn phòng, tổ trưởng chuyên môn các tổ thông tin kế hoạch đến tất cả các thành viên của tổ.
  Giáo viên chủ nhiệm thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh được biết bằng nhiều kên thông tin.
  Sau thời gian ôn tập, tự học trên, tùy theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An nhà trường sẽ có thông báo và hướng dẫn kịp thời đến giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
  Trên đây là kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập, đọc sách và tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học của trường THPT Tân An./.
  Nơi nhận:
  - Sở GDĐT (để báo cáo);
  - Hiệu trưởng, PHT;
  - CTCĐ, BTĐTN (để phối hợp);
  - TTCM, GVCN (để thực hiện);
  - Lưu: VT, PHTCM.
  KT.HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   (đã ký) 
  Hồ Tấn Nhi
   
  Tác giả: Hồ Tấn Nhi Nguồn: Kế hoạch nhà trường