Thứ năm , ngày 19/1/2017 9:23:21
  Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Tân An - Long An
  Tin nhà Trường
  Cập nhật : 11/07/2018         Lượt xem : 943
  Danh sách giáo viên tham dự các lớp tập huấn hè 2018
  Danh sách giáo viên tham dự các lớp tập huấn hè 2018
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT TÂN AN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
  DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Tham gia tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông năm 2018
  STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HUYỆN NỘI DUNG TẬP HUẤN Ngày tập huấn Địa điểm
  dự tập huấn
  1 Trương Thị Hồng Lĩnh Ngữ văn TPCM Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học 24/7/2018
  Trường
  THPT Tân An
  2 Trần Lê Tước Nguyên Sinh học TPCM Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học
  3 Nguyễn Tấn Xuyên Lịch sử Nhóm trưởng Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học
  4 Nguyễn Thị Phương Thảo Toán TTCM Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học 25/7/2018
  5 Nguyễn Thị Hiền Diệu Địa lý TPCM Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học
  6 Lê Trần Quốc Tuấn Hóa học Nhóm trưởng Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học
  7 Đỗ Thị Thanh Thắm GDCD Nhóm trưởng Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học 26/7/2018
  8 Nguyễn Thanh Tùng Vật lý TPCM Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học
  9 Trần Thị Ngọc Hà Tin học TTCM Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học
  10 Lê Thị Kim Hồng Công nghệ Nhóm trưởng Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học 27/7/2018
  11 Nguyễn Văn Tiết Thể dục TTCM Trường THPT Tân An Tp Tân An PP-KT tổ chức hoạt động tư học
  12 Nguyễn Văn Tiết Thể dục TTCM Trường THPT Tân An Tp Tân An GDQP-AN 16-17/8/2018 Trung tâm
  GDTX tỉnh LA
  13 Trần Điệp Viên Thể dục TPCM Trường THPT Tân An Tp Tân An GDQP-AN
  14 Nguyễn Văn Khởi Thể dục GV Trường THPT Tân An Tp Tân An GDQP-AN
  15 Bùi Hùng Sơn Thể dục GV Trường THPT Tân An Tp Tân An GDQP-AN
  16 Lê Bá Khiêm Thể dục GV Trường THPT Tân An Tp Tân An GDQP-AN
  17 Trương Thị Kim Nhị Thể dục GV Trường THPT Tân An Tp Tân An GDQP-AN
  18 Lê Công Tâm Ngữ văn GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác 26-27/7/2018 Tường
  THPT Tân An
  19 Trần Thị Huyền Trang Ngữ văn GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  20 Phan Thị Thu Hằng Sinh học GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác 31/7-01/8/2018 Tường
  THPT Tân An
  21 Lý Kim Xuyến Sinh học GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  22 Nguyễn Tấn Xuyên Lịch sử GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  23 Trần Thị Thúy Ái Lịch sử GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  24 Võ Thị Kim Thùy Toán GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác 02-03/8/2018
  Tường
  THPT Tân An
  25 Lữ Thị Dương Thúy Toán GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  26 Trần Văn Trường Địa lý CTCĐ Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  27 Nguyễn Thị Hồng Linh Địa lý GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  28 Phạm Huy Vũ Hóa học GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác 07-08/8/2018 Tường
  THPT Tân An
  29 Võ Thị Thu Thúy Hóa học GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  30 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Vật lý GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  31 Lê Anh Ngọc Vật lý GV Trường THPT Tân An Tp Tân An Thiết kế Giáo án Tương tác
  32 Trà Thị Thu Hương Toán TPCM Trường THPT Tân An Tp Tân An STEM
  Thời gian
  thông báo sau
   
  33 Trần Thị Anh Thư Vật lý GV Trường THPT Tân An Tp Tân An STEM  
  34 Trần Thị Kiều Hạnh Hóa học GV Trường THPT Tân An Tp Tân An STEM  
  35 Phan Thị Thu Hằng Sinh học GV Trường THPT Tân An Tp Tân An STEM  
  36 Dương Nguyên Quốc   PHT Trường THPT Tân An Tp Tân An Xử lý tình huống xung đột  
  37 Trần Phước Thành   Bí thư Trường THPT Tân An Tp Tân An Bí thư, Phó Bí thư  
  38 Lê Công Tâm   Phó Bí thư Trường THPT Tân An Tp Tân An Bí thư, Phó Bí thư  
  39 Phạm Duy Tân   Phó Bí thư Trường THPT Tân An Tp Tân An Bí thư, Phó Bí thư  
  Tác giả: Hồ Tấn Nhi Nguồn: Kế hoạch trường