Thứ năm , ngày 19/1/2017 9:23:21
  Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Tân An - Long An
  Lịch sử truyền thống
  Cập nhật : 03/04/2017         Lượt xem : 1074
  DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NK (1990–1993)
  (Năm học 1990 – 1991) 10A1 : Nguyễn Thị Ánh Thu
  (Năm học 1990 – 1991) 10A2 : Hà Minh Đăng
  (Năm học 1990 – 1991) 10A3 : Lê Thị Bích Thủy
  (Năm học 1990 – 1991) 10A4 : Nguyễn Thăng Phi
  (Năm học 1990 – 1991) 10A5 : Nguyễn Văn Đô
  (Năm học 1990 – 1991) 10A6 : Tăng Hữu Kim Cương
  (Năm học 1990 – 1991) 10N7 : Trần Thị Ngọc Hà
   
  (Năm học 1991 – 1992) 11A1 : Nguyễn Thăng Phi
  (Năm học 1991 – 1992) 11A2 : Lê Văn Dương
  (Năm học 1991 – 1992) 11A3 : Ngô Thị Hảo – Trần Tấn Hải
  (Năm học 1991 – 1992) 11A4 : Nguyễn Thị Lệ Hoa
  (Năm học 1991 – 1992) 11A5 : Võ Thị Ngọc Ánh
  (Năm học 1991 – 1992) 11A6 : Nguyễn Thị Nguyệt
  (Năm học 1991 – 1992) 11N7 : Hà Minh Đăng
   
  (Năm học 1992 – 1993) 12A1 : Nguyễn Sự
  (Năm học 1992 – 1993) 12A2 : Lương Liêng
  (Năm học 1992 – 1993) 12A3 : Nguyễn Thị Hoàng
  (Năm học 1992 – 1993) 12A4 : Lê Văn Dương
  (Năm học 1992 – 1993) 12A5 : Nguyễn Thị Danh
  (Năm học 1992 – 1993) 12A6 : Phạm Thị Bé
  Tác giả: admin